Status: Trwająca

Czas serwera: 23.01.2021 01:34

Karta zamówienia #1_2020
MORAVSKÝ KRUMLOV – VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A IS V LOKALITĚ NA KAČENCE

Informacje

ID zamówienia
10409
Nazwa zamówienia
MORAVSKÝ KRUMLOV – VYBUDOVÁNÍ CHODNÍKŮ A IS V LOKALITĚ NA KAČENCE
Numer zamówienia
1_2020
Numer ogłoszenia BZP
Z2021-001492
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Užší řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
12 731 487,63 Kč
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Účelem stavby je vybudování dopravní a technické infrastruktury. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Účelem stavby je vybudování dopravní a technické infrastruktury. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání žádosti o účast
08.02.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
08.02.2021 10:00:00
Ważność ofert
09.06.2021

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
OPTIMAL Consulting s.r.o.
Adres
Podmolí 23
Podmolí
669 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Tomáš Šturala
sturala@optimalconsulting.cz
+420 724716856

Dokumenty