Status: Zakończona

Czas serwera: 31.07.2021 03:35

Karta zamówienia #ES.ZP.3.2021
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2021

Informacje

ID zamówienia
10411
Nazwa zamówienia
Dostawa paliwa płynnego dla pojazdów Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego „Eko – Skawa” Sp. z o.o. na rok 2021
Numer zamówienia
ES.ZP.3.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00007018/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
250 000,00 PLN
Główny CPV
09100000-0 - Paliwa
Uzupełniające CPV
09132100-4 - Benzyna bezołowiowa
09134100-8 - Olej napędowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL21 - Malopolskie
Specyfikacja warunków zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) i załączniki do SWZ oraz Ogłoszenie o zamówieniu do pobrania w zakładce dokumenty.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
22.02.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp z o.o.
Adres
3 Maja 40a
Maków Podhalański
34-220, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Kinga Maciejowska
ekoskawa_makowpodh@vp.pl
+48 338771628

Dokumenty