Status: Trwająca

Czas serwera: 21.09.2023 18:18

Karta DSZ #NL (DNS) 1/2021
Dezinfekčné prostriedky - covid 19

Informacje

ID zamówienia
10742
Nazwa zamówienia
Dezinfekčné prostriedky - covid 19
Numer zamówienia
NL (DNS) 1/2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 025-062407
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 003 109,00 EUR
Główny CPV
24455000-8 - Środki odkażające
Uzupełniające CPV
39830000-9 - Środki czyszczące
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákaziek zadávaných v DNS je najmä dodávka dezinfekčných a čistiacich prostriedkov na ochranu zamestnancov pred ochorením covid 19, ktoré budú bližšie špecifikované v jednotlivých výzvach.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
04.03.2021 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
04.03.2021 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
19.03.2025 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adres
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 0259501484

Dokumenty

Oferty