Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2023 00:32

Karta DSZ #MAGS OVO 45194/2021
Elektromontážne práce

Informacje

ID zamówienia
10890
Nazwa zamówienia
Elektromontážne práce
Numer zamówienia
MAGS OVO 45194/2021
Numer ogłoszenia BZP
15054 - MUP
Numer ogłoszenia EU
2021/S 046 -114634
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
4 166 666,00 EUR
Główny CPV
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
Uzupełniające CPV
31000000-6 - Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
44300000-3 - Kabel, drut i podobne wyroby
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne elektroinštalačných a elektromontážnych prác najmä (nie však výlučne) obnovy verejného osvetlenia vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy a súvisiacich prác.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
08.04.2021 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
08.04.2021 09:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
27.05.2026 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adres
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Alexandra Vičanová

Dokumenty

Oferty