Status: Zakończona

Czas serwera: 07.02.2023 03:19

Karta zamówienia #ES.ZP.4.2021
Sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach OOŚ i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięw. polegającego na Budowie wspólnej oczyszczalni ścieków dla Gminy Maków Podhalański i Gminy Zawoja

Informacje

ID zamówienia
10949
Nazwa zamówienia
Sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w ramach OOŚ i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięw. polegającego na Budowie wspólnej oczyszczalni ścieków dla Gminy Maków Podhalański i Gminy Zawoja
Numer zamówienia
ES.ZP.4.2021
Rodzaj procedury
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie do 130 000 zł
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
71313440-1 - Usługi oceny wpływu na środowisko naturalne (EIA) dla projektu budowlanego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zaproszenie do skłania ofert, Opis Przedmiotu Zamówienia i Załączniki do z Zaproszenia znajdują się w zakładce dokumenty.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
01.03.2021 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne "Eko-Skawa" sp z o.o.
Adres
3 Maja 40a
Maków Podhalański
34-220, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Kinga Maciejowska
jrp.ekoskawa@vp.pl
+48 338773982

Dokumenty