Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 15:44

Karta zamówienia #R3-3/022/2017
Rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov

Informacje

ID zamówienia
110
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov
Numer zamówienia
R3-3/022/2017
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
141 000,00 EUR
Główny CPV
45313100-5 - Instalowanie wind
Uzupełniające CPV
45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
45313100-5 - Instalowanie wind
50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Úplná rekonštrukcia 3 ks nákladných výťahov (2 ks určené k preprave stravy, 1 ks pre špinavú prevádzku – smetiarsky) s výmenou podstatných častí výťahu a výmeny opotrebovaných dielcov za účelom zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti výťahov, vrátane kompletnej výmeny technológie, kabíny, dverí (pri zachovaní rozmerov kabíny), ovládačov pre používateľa a iné, s inštaláciou v stávajúcej výťahovej šachte, bez nutnosti vykonávania väčších stavebných úprav a bez potreby rekonštrukcie elektrickej prípojky.
Vyžaduje sa dodávka do miesta plnenia, inštalácia v mieste plnenia, schválenie k používaniu a uvedenie výťahov do prevádzky.
Súčasťou dodávky je východisková revízna správa, návod na obsluhu, údržbu a obsluhu, dodanie certifikátov a dokladov o zhode s technickými špecifikáciami, súhlasov a stanovísk nevyhnutných na prevádzku, poučenie a zaškolenie obsluhy v potrebnom rozsahu,
Súčasťou predmetu zákazky je demontáž stávajúcich technológií, vykonanie búracích a iných stavebných prác, odvoz a ekologická likvidácie odpadu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Koszty wykorzystujące opłacalność, zwłaszcza koszty cyklu życia
Cena

bez VAT

Terminy

Predkladanie ponúk
27.07.2017 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 915394388

Dokumenty