Status: Trwająca

Czas serwera: 27.05.2024 20:48

Karta zamówienia #IB.271.1.2021
"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”"

Informacje

ID zamówienia
11135
Nazwa zamówienia
"Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”"
Numer zamówienia
IB.271.1.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP00013435/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z warunkami SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

TERMIN SKŁADANIA OFERT I WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
12.03.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
12.03.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Kuźnia Raciborska
Adres
ul. Słowackiego 4
Kuźnia Raciborska
47-420, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Sabina Zielińska
sabina.zielinska@umkuznia.pl
+48 324191224
Link do profilu zamawiającego
https://kuznia-raciborska.finn.pl/bipkod/18973327

Dokumenty