Status: Trwająca

Czas serwera: 20.09.2021 09:32

Karta zamówienia #R 1-9/296/2020
Dodanie a inštalácia náhradného zdroja elektrickej energie

Informacje

ID zamówienia
11266
Nazwa zamówienia
Dodanie a inštalácia náhradného zdroja elektrickej energie
Numer zamówienia
R 1-9/296/2020
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
27 432,59 EUR
Główny CPV
31120000-3 - Generatory
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia náhradného zdroja elektrickej energie vrátane súvisiacich služieb na mieste plnenia - ŠGN Podunajské Biskupice, Krajinská 91, 825 56 Bratislava - vrátane prvej odbornej prehliadky a skúšky zapojenia dieselagregátu, dodania protokolu o vykonanej technickej kontrole podľa STN 753415 a STN 650201 a zaškolenia obsluhy.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
29.03.2021 12:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
29.03.2021 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Juraj Breza
juraj.breza@unb.sk
+421 248234822

Dokumenty