Status: Trwająca

Czas serwera: 03.12.2021 23:22

Karta zamówienia #MUUB/12547/2021/ORM
Zelené cesty městem Uherský Brod

Informacje

ID zamówienia
11391
Nazwa zamówienia
Zelené cesty městem Uherský Brod
Numer zamówienia
MUUB/12547/2021/ORM
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
4 710 000,00 Kč
Główny CPV
77300000-3 - Usługi ogrodnicze
Uzupełniające CPV
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77341000-2 - Okrzesywanie drzew
77211600-8 - Sadzenie drzew
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné zakázky na služby je revitalizace funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně formou pěstebních opatření pro stromy ve vymezené části města, zejména sídliště Pod Vinohrady, a revitalizace 10 zelených ploch zahrnujících novou výsadbu stromů, keřů, trvalek včetně založení trávníků a doplnění mobiliářem.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky na služby je revitalizace funkčně propojených ploch a prvků veřejně přístupné sídelní zeleně formou pěstebních opatření pro stromy ve vymezené části města, zejména sídliště Pod Vinohrady, a revitalizace 10 zelených ploch zahrnujících novou výsadbu stromů, keřů, trvalek včetně založení trávníků a doplnění mobiliářem a to konkrétně v lokalitách uvedených v zadávací dokumentaci.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
19.04.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Uherský Brod
Adres
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Inne kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, mciservis@mciservis.eu, 573 034 265
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.