Status: Trwająca

Czas serwera: 26.09.2022 11:10

Karta zamówienia #OS21MNC003
Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi

Informacje

ID zamówienia
11413
Nazwa zamówienia
Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi
Numer zamówienia
OS21MNC003
Rodzaj procedury
Verejná obchodná súťaž
Tryb zamówienia publicznego
Verejná obchodná súťaž
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45211340-4 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom vyhláseného návrhu na uzavretie zmluvy je zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie: „Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi“
I. časť - Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi
II. časť- Prestavba objektu – budova ubytovacieho zariadenia so služobnými bytmi – realizačný projekt

Wybór kryteriów oceny ofert
Według SIWZ
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
09.06.2021 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mincovňa Kremnica, štátny podnik
Adres
Štefánikovo námestie 25/24
Kremnica
97601, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Mgr. Silvia Jančová
jancova@obstarame.sk
+421 948030485

Dokumenty