Status: Trwająca

Czas serwera: 26.06.2022 07:18

Karta DSZ #DNS_SZ_OOPP_COVID_2021
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre Vš. nemocnicu Rimavská Sobota a Vš. nemocnicu Žiar nad Hronom

Informacje

ID zamówienia
11415
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné prostriedky pre Vš. nemocnicu Rimavská Sobota a Vš. nemocnicu Žiar nad Hronom
Numer zamówienia
DNS_SZ_OOPP_COVID_2021
Numer ogłoszenia BZP
16845 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 061-154129
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
651 851,52 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske
subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, najmä rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou
jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
26.04.2021 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
26.04.2021 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí po zriadení DNS
28.05.2023 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Svet zdravia, a. s.
Adres
Digital Park II, Einsteinova 25
Bratislava
851 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Osoba poverená zriadením DNS
+421 904420290
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19222

Dokumenty

Oferty