Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2024 23:37

Karta zamówienia #ZP.271.1.2021
"Budowa przedszkola w miejscowości Jajkowo"

Informacje

ID zamówienia
11440
Nazwa zamówienia
"Budowa przedszkola w miejscowości Jajkowo"
Numer zamówienia
ZP.271.1.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00021869/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45223300-9 - Roboty budowlane w zakresie parkingów
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45262522-6 - Roboty murarskie
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45321000-3 - Izolacja cieplna
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodny z dokumentem SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
15.04.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
15.04.2021 09:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Brzozie
Adres
Brzozie 50
Brzozie
87-300, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Katarzyna Sokalska-Lebiedziewska
sokalska@brzozie.pl
+48 564912916

Dokumenty