Status: Trwająca

Czas serwera: 18.09.2021 18:00

Karta DSZ #DNS_VnT_OOPP_COVID_2021
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Vranovskú nemocnicu, a. s.

Informacje

ID zamówienia
11551
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Vranovskú nemocnicu, a. s.
Numer zamówienia
DNS_VnT_OOPP_COVID_2021
Numer ogłoszenia BZP
18170 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 069-174858
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
528 799,20 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
07.05.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
07.05.2021 10:00:00
Lehota na doručovanie žiadostí po zriadení
30.06.2023 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Vranovská nemocnica, a. s.
Adres
M. R. Štefánika 187/177 B
Vranov nad Topľou
093 27, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Osoba poverená zriadením DNS
+421 904420290
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/19643

Dokumenty