Status: Trwająca

Czas serwera: 02.03.2024 16:31

Karta zamówienia #MSÚTN-UP-VO/2021/33640
“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”

Informacje

ID zamówienia
11575
Nazwa zamówienia
“Výťah“ Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o.”
Numer zamówienia
MSÚTN-UP-VO/2021/33640
Numer ogłoszenia BZP
č. 81/2021 zo dňa 06.04.2021, spis. zn. 17391 - WYP
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Szacunkowa wartość zamówienia
186 656,55 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom verejného obstrávania je vybudovanie výťahovej šachty k jestvujúcemu objektu – Sociálne služby mesta Trenčín,m.r.o., Piaristická 42, Trenčín.
Objekt má celkovo 9 podlaží. Výška objektu v najvyššom bode je 26,525 m, t.j. +24,020 od ±0,000 (na 1.NP budovy). Navrhovaný výťah bude mať stanicu na každom z týchto podlaží.
Zákazka sa delí na dve časti:
1. časť zákazky: Výťah Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – stavebné práce
1. časť zákazky tvoria nasledovné objekty:

SO 01 Výťahová šachta
SO 02 Prekládka NN
SO 02a prekládka NN

2. časť: Výťah Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. - výťah
2. časť zákazky tvorí objekt:
PS 01 Výťah

Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.

Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.
Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.

Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
17.05.2021 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
17.05.2021 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Trenčín
Adres
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
JUDr. Marta Sokolíková
marta.sokolikova@trencin.sk
+421 911041826

Dokumenty

1. časť zákazky: Výťah Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. – stavebné práce

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
129 006,55 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

2. časť: Výťah Sociálne služby mesta Trenčín, m.r.o. - výťah

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
57 650,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy