Status: Trwająca

Czas serwera: 26.06.2022 03:48

Karta DSZ #DNS_SV_OOPP_COVID_2021
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.

Informacje

ID zamówienia
11593
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Nemocnicu arm. generála L. Svobodu Svidník, a.s.
Numer zamówienia
DNS_SV_OOPP_COVID_2021
Numer ogłoszenia BZP
18166 - MUT
Numer ogłoszenia EU
2021/S 069-174743
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
395 400,00 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 09:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
10.05.2021 09:00:00
Lehota na doručovanie žiadostí po zriadení
01.07.2023 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, a. s.
Adres
MUDr. Pribulu 412/4
Svidník
089 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Osoba poverená zriadením DNS
+421 904420290
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/20694

Dokumenty

Oferty