Status: Trwająca

Czas serwera: 01.08.2021 21:36

Karta DSZ #SZ_TO_OOPP
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.

Informacje

ID zamówienia
11606
Nazwa zamówienia
Osobné ochranné pracovné pomôcky pre Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s.
Numer zamówienia
SZ_TO_OOPP
Numer ogłoszenia EU
2021/S 069-174889
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
609 242,40 EUR
Główny CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
Uzupełniające CPV
35113410-6 - Odzież ochrony biologicznej i chemicznej
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Verejný obstarávateľ zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) s cieľom vyhlasovať v ňom zákazky na nákup ochranných osobných pracovných pomôcok v súvislosti s existujúcou pandemickou situáciou na zabezpečenie prevencie, diagnostiku a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, preto vyzýva seriózne hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom trhu, aby sa do predmetného DNS kvalifikovali.

DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek na nákup OOPP bežne a všeobecne dostupných na trhu, konkrétne rukavice, ochranný overal, maska-rúško tvárové, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochrana zraku. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ. Konkrétny rozsah predmetu zákazky, podrobná špecifikácia, ako aj ostatné doplňujúce informácie budú súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
10.05.2021 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a. s.
Adres
Pavlovova 17
Topoľčany
955 20, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Daniel Mikuščák
sz.mikuscak@proebiz.com
+421 918600969

Dokumenty