Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2021 17:56

Karta zamówienia #S-SLE/15201/21
Regenerace sídliště Kamenec – III. etapa

Informacje

ID zamówienia
11631
Nazwa zamówienia
Regenerace sídliště Kamenec – III. etapa
Numer zamówienia
S-SLE/15201/21
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
12 933 930,00 Kč
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Regenerace sídliště Kamenec

Specyfikacja warunków zamówienia

Účelem regenerace sídliště je zajištění důstojného vzhledu a kvality života na sídlišti. Cílem je i vytvořit nové prostory pro trávení volného času obyvatel sídliště všech věkových kategorií a motivovat je k jeho kvalitnějšímu využívání. To předpokládá zbavit území jeho mono funkčnosti, zlepšit podmínky pro bezpečnost obyvatel na sídlišti. Dále pak upravit plochy zeleně a doplnit pobytové plochy spolu s chybějícími komunikačními trasami. Důležitým cílem stavby je kvalitněji propojit jednotlivé bloky domů, aby nedocházelo k vyšlapávání cestiček v trávě. Dojde ke zlepšení vzhledu a funkčnosti veřejné zeleně. Z hlediska využívání a technického stavu byly posouzeny rovněž plochy sportovišť s návrhem na jejich odstranění či rekonstrukci. V místech vyšlapaných pěšin byly navrženy nové pěší komunikace. Nově je navrženo dětské hřiště a hřiště pro badminton. Stávající vyhrazená místa pro odpadové kontejnery budou ohrazena. Stávající zeleň bude doplněna o nové dřeviny. Doplněné veřejné osvětlení bude vzhledově ve stejném provedení jako je VO stávající, budou osazena stejná nebo vzhledově podobná svítidla s výbojkovými světelnými zdroji.

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
26.04.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
26.04.2021 10:05:00
Ważność ofert
26.07.2021

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava
Adres
Těšínská 35
Ostrava
710 16, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Bc. Martina Prchalová
mprchalova@slezska.cz
+420 599410424
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00845451-Slezska

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.