Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2021 16:53

Karta zamówienia #78/21
Respirátory FFP2

Informacje

ID zamówienia
11632
Nazwa zamówienia
Respirátory FFP2
Numer zamówienia
78/21
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Dodávka respirátorů FFP2

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je dodávka respirátorů FFP2.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
12.04.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adres
Hlinky 151
Brno
656 46, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty