Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2021 18:01

Karta zamówienia #30/21
Likvidace plevelů v kolejišti tramvajové dráhy - Brno 2021

Informacje

ID zamówienia
11636
Nazwa zamówienia
Likvidace plevelů v kolejišti tramvajové dráhy - Brno 2021
Numer zamówienia
30/21
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Przedmiot zamówienia

Likvidace plevelů v kolejišti tramvajové dráhy - Brno 2021

Specyfikacja warunków zamówienia

2.1. Předmětem veřejné zakázky je provedení likvidace veškerých rostlin rostoucích z kolejiště tramvajové dráhy v rozsahu dle přílohy č. 1 smlouvy-Seznam ploch pro likvidaci plevelů-Brno 2021, formou postřiku k tomu vhodnými přípravky. Vlastní postřik bude proveden ručně nebo pomocí vlastní kolejové techniky poskytovatele. Pro postřik nebude použit prostředek s obsahem látky Glyfosát.

2.2. Pro dosažení maximální účinnosti bude postřik proveden v době vegetačního období od 1.5.2021 do 31.10.2021 (úklid pak do 30.11.2021) a to maximálně ve čtyřech aplikacích. Aplikace bude provedena v klimatických podmínkách vhodných pro účinnost zvoleného přípravku. Výzvu poskytovateli k provedení aplikace v době plnění smlouvy provede zástupce objednatele-vedoucí střediska Tratě ED.
Plochy a jejich rozsah určené k likvidaci plevelů je patrný z přílohy č. 1-Seznam ploch pro likvidaci plevelů- Brno 2021.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
20.04.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Dopravní podnik města Brna, a. s.
Adres
Hlinky 151
Brno
656 46, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Dominika Horáková
dohorakova@dpmb.cz
+420 543171511

Dokumenty