Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2021 18:39

Karta zamówienia #12349-MUT-173
Nákup kameniva pre Odštepný závod Považská Bystrica, ES Lednické Rovne, frakcie 0/22, 32/63, 63/125, LK - časť B (s dopravou)

To zamówienie jest częścią DSZ #12349-MUT Nákup kameniva

Informacje

ID zamówienia
11642
Nazwa zamówienia
Nákup kameniva pre Odštepný závod Považská Bystrica, ES Lednické Rovne, frakcie 0/22, 32/63, 63/125, LK - časť B (s dopravou)
Numer zamówienia
12349-MUT-173
Rodzaj procedury
Zákazka v DNS
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka v DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
7 040,00 EUR
Główny CPV
14212000-0 - Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetnom zákazky je dodanie kameniva na expedičný sklad Lednické Rovne, frakcie 0/22, 32/63, 63/125 a lomový kameň.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Miesto vykládky : Expedičný sklad Lednické Rovne, Ul. Sv. Anny 121, 020 61 Lednické Rovne.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
27.04.2021 08:00:00
Planowane otwarcie ofert
27.04.2021 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
LESY SR, Odštepný závod Považská Bystrica
Adres
Orlové 300
Považská Bystrica
017 22, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ján Osrman
jan.osrman@lesy.sk
+421 918335307

Dokumenty