Status: Trwająca

Czas serwera: 12.04.2021 18:12

Karta zamówienia #025/2021/VO-§117
Odborné prehliadky ZZ skupiny AC3 pre potreby BPMK, s.r.o.

Informacje

ID zamówienia
11652
Nazwa zamówienia
Odborné prehliadky ZZ skupiny AC3 pre potreby BPMK, s.r.o.
Numer zamówienia
025/2021/VO-§117
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
8 000,00 EUR
Główny CPV
71632000-7 - Techniczne usługi badawcze
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Odborné prehliadky ZZ skupiny AC3 pre potreby BPMK, s.r.o. - 60 ks v objektoch MŠ bez PS.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Úspešnému uchádzačovi budú vystavené opakované objednávky na dodanie predmetu zákazky.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.04.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adres
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty