Status: Trwająca

Czas serwera: 22.02.2024 04:52

Karta zamówienia #2659/2017
Prebudovanie hľadiska s výmenou sedačiek v kine Hron

Informacje

ID zamówienia
117
Nazwa zamówienia
Prebudovanie hľadiska s výmenou sedačiek v kine Hron
Numer zamówienia
2659/2017
Numer ogłoszenia BZP
2017/S 130-265508
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
62 702,00 EUR
Główny CPV
39111200-5 - Siedziska teatralne
Uzupełniające CPV
45212000-6 - Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vybudovanie nového hľadiska z oceľovej konštrukcie s novým stupňovaním na mieste pôvodného hľadiska, jej opláštenie OSB doskami a podlahovými krytinami, osadenie schodiskových LED líšt a výroba a montáž kino-sedačiek.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Predkladanie ponúk
14.08.2017 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Mesto Žiar nad Hronom
Adres
Ul. Š. Moysesa 46
Žiar nad Hronom
965 19, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Iveta Vájová
iveta.vajova@ziar.sk
+421 918838535

Dokumenty