Status: Trwająca

Czas serwera: 23.04.2024 19:35

Karta zamówienia #2018-VS-0188
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava na roky 2019 - 2022

Informacje

ID zamówienia
1183
Nazwa zamówienia
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava na roky 2019 - 2022
Numer zamówienia
2018-VS-0188
Numer ogłoszenia BZP
12636-MSS
Numer ogłoszenia EU
2018/S 174-394856
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
11 935 591,00 EUR
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na OZ Rožňava.

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Konkrétne kombinácie technológií pre jednotlivé JPRL budú použité pri vystavovaní objednávok a sú určené jednotlivými technológiami opísanými v popise technológií ťažbového procesu.

Cena

bez VAT

Komentarz

Rámcová dohoda sa uzatvára s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste, pričom splnil ostatné podmienky súťaže.

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.10.2018 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odštepný závod Rožňava
Adres
Jovická 2
Rožňava
048 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Róbert Urbančík
robert.urbancik@lesy.sk
+421 918333207

Dokumenty

Časť č.1 VC - LS Nižná Slaná, LO 01, 02, 03, 04, 05

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 016 380,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.2 VC - LS Nižná Slaná, LO 06

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 254 705,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.3 VC - LS Nižná Slaná, LO 07

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 081 293,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.4 VC - LS Nižná Slaná, LO 08

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
815 681,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.5 VC - LS Betliar

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
2 262 930,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.6 VC - LS Krásnohorské Podhradie, LO 01, 02, 03, 04, 06

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
874 969,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.7 VC - LS Krásnohorské Podhradie, LO 05, 07, 08

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
900 606,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.8 VC - LS Rožňava, LO 01, 03, 06

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 107 388,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.9 VC - LS Rožňava, LO 02, 04, 05

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
915 186,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.10 VC - LS Ľadová, LO 01, 02, 03

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
945 633,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.11 VC - LS Ľadová, LO 04, 05, 06

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
760 820,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej