Status: Trwająca

Czas serwera: 03.03.2024 15:56

Karta zamówienia #02/2017
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu

Informacje

ID zamówienia
119
Nazwa zamówienia
Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného servisu
Numer zamówienia
02/2017
Numer ogłoszenia BZP
10410-MST
Numer ogłoszenia EU
2017/S 136-278622
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
28 120 000,00 EUR
Główny CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne / DA44-3 - Części zapasowe
Uzupełniające CPV
39143112-4 - Materace / DA42-7 - Łącznie z zainstalowaniem
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Nemocničné lôžka rozdelené do 9 kategórií, vrátane doplnkovej výbavy, matracov, záručného servisu; Nočné stolíky tvoriace 1 kategóriu vrátane záručného servisu.

Cena

z VAT

Terminy

Ostatné / Kritéria
25.09.2017 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adres
Limbová 2
Bratislava
837 52, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ondrej Kuruc, PhD.
ondrej.kuruc@health.gov.sk
+421 259373297

Dokumenty

Kategória L 1: Lôžka mechanické bez zdvihu ložnej plochy

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 630 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne / DA44-3 - Części zapasowe
Uzupełniające CPV
39143112-4 - Materace / DA42-7 - Łącznie z zainstalowaniem
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Kategória L 2: Lôžka mechanické so zdvihom ložnej plochy

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 500 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne / DA44-3 - Części zapasowe
Uzupełniające CPV
39143112-4 - Materace / DA42-7 - Łącznie z zainstalowaniem
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Kategória L 3: Lôžka elektrické špecifikácie I

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
7 300 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne / DA44-3 - Części zapasowe
Uzupełniające CPV
39143112-4 - Materace / DA42-7 - Łącznie z zainstalowaniem
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Kategória L 4: Lôžka elektrické špecifikácie II

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 025 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne / DA44-3 - Części zapasowe
Uzupełniające CPV
39143112-4 - Materace / DA42-7 - Łącznie z zainstalowaniem
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Kategória L 5: Lôžka elektrické špecifikácie III s laterálnym náklonom

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 675 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne / DA44-3 - Części zapasowe
Uzupełniające CPV
39143112-4 - Materace / DA42-7 - Łącznie z zainstalowaniem
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Kategória L 6: Lôžka elektrické špecifikácie III s funkciou automatického laterálneho náklonu

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
3 220 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne / DA44-3 - Części zapasowe
Uzupełniające CPV
39143112-4 - Materace / DA42-7 - Łącznie z zainstalowaniem
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Kategória L 7: Lôžka bariatrické

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
710 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne / DA44-3 - Części zapasowe
Uzupełniające CPV
39143112-4 - Materace / DA42-7 - Łącznie z zainstalowaniem
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Kategória L 8: Detské lôžka do 7 rokov

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
540 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne / DA44-3 - Części zapasowe
Uzupełniające CPV
39143112-4 - Materace / DA42-7 - Łącznie z zainstalowaniem
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Kategória L 9: Detské lôžka elektrické nad 7 rokov

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
720 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne / DA44-3 - Części zapasowe
Uzupełniające CPV
39143112-4 - Materace / DA42-7 - Łącznie z zainstalowaniem
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Kategória S 1: Nočné stolíky

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 800 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Tak
Główny CPV
33192120-9 - Łóżka szpitalne / DA44-3 - Części zapasowe
Uzupełniające CPV
39143112-4 - Materace / DA42-7 - Łącznie z zainstalowaniem
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej