Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 01:52

Karta zamówienia #2018-VS-0158
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky na roky 2019-2022

Informacje

ID zamówienia
1196
Nazwa zamówienia
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky na roky 2019-2022
Numer zamówienia
2018-VS-0158
Numer ogłoszenia BZP
12633-MSS
Numer ogłoszenia EU
2018/S 174-394863
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
10 661 250,00 EUR
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Ťažbový proces na OZ Topoľčianky. Ťažba, približovanie a manipulácia dreva v podmienkach LESY SR. š.p. podľa STN 480055 a STN 480056.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.10.2018 08:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odštepný závod Topoľčianky
Adres
Parková 7
Topoľčianky
951 93, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Miroslav Španár
miroslav.spanar@lesy.sk
+421 918333536

Dokumenty

Časť č.1: LS Topoľčianky - Žitavany

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
797 300,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.2: LS Topoľčianky - Piesky

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 356 550,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.3: LS Hrušov - Jedľové Kostoľany

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
883 850,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.4: LS Hrušov - Hrušov

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 218 600,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.5: LS Nitrianska Streda

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 630 650,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.6: LS Skýcov

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 433 450,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.7: LS Tribeč

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 482 250,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.8: LS Nitra

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 172 250,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej

Časť č.9: LS Sládkovičovo

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
686 350,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej