Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 01:13

Karta zamówienia #2018-VS-0191
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na roky 2019-2022

Informacje

ID zamówienia
1197
Nazwa zamówienia
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Topoľčianky na roky 2019-2022
Numer zamówienia
2018-VS-0191
Numer ogłoszenia BZP
12796-MSS
Numer ogłoszenia EU
2018/S 176-399127
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
4 466 500,00 EUR
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Pestovateľská činnosť zahŕňa výkony súvisiace s obnovou lesných porastov, zalesňovaním, starostlivosťou o obnovované lesné porasty za účelom ich priaznivého vývoja, výchovou lesných porastov až do doby pred vykonaním prvých prebierok (ťažbovej činnosti). Do predmetu sú zahrnuté aj ostatné lesnícke činnosti súvisiace s lesníckou prevádzkou.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 08:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odštepný závod Topoľčianky
Adres
Parková 7
Topoľčianky
951 93, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Miroslav Španár
miroslav.spanar@lesy.sk
+421 918333536

Dokumenty