Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 12:56

Karta zamówienia #19071/2021
Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Hrubá Borša

Informacje

ID zamówienia
11979
Nazwa zamówienia
Zvýšenie kapacity infraštruktúry materskej školy v obci Hrubá Borša
Numer zamówienia
19071/2021
Numer ogłoszenia BZP
29788 - WYP Vestník č. 143/2021
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
369 031,62 EUR
Główny CPV
45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je obnova a nadstavba existujúcej materskej školy v obci Hrubá Borša. Obnova a nadstavba je riešená formou nadstavby existujúceho krídla objektu pozostávajúceho z modulového systému zrealizovaného v roku 2014 a obnovy pôvodného podkrovia pôvodnej murovanej časti materskej školy formou odstránenia podkrovia a vybudovania nadstavby. Nadstavba sa realizuje len nad objektom materskej školy a nezasahuje do prevádzky vedľajšieho obecného úradu a projekt na základe požiadaviek stavebníka rieši len predmetnú nadstavbu s nevyhnutnými stavebnými zásahmi do 1.NP v rozsahu potrebnom pre sprevádzkovanie 2.NP, ktoré však ostáva v pôvodnom stave a nie je predmetom tejto projektovej dokumentácie. Nadstavba 2.NP je energeticky nezávislá od 1.NP a uvažuje sa ako samostatný stavebný celok. Nadstavba krídla z modulového systému bude riešená formou modulového systému, nadstavba pôvodnej časti materskej školy sa rieši vo forme murovanej stavby s oceľobetónovým samonosným stropom nad pôvodným dreveným trámovým stropom a hornými stužujúcimi železobetónovými vencami, na ktoré je osadená strešná konštrukcia z drevených priehradových väzníkov.

Predmet zákazky je podrobne definovaný v osobitných prílohách súťažných podkladov, a to:
• Projektová dokumentácia
• Zadanie.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
26.07.2021 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
26.07.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Obec Hrubá Borša
Adres
Maloboršanská ulica 37
Obec Hrubá Borša
900 50, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ján Marcin
jamsro001@gmail.com
Link do profilu zamawiającego
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4232

Dokumenty