Status: Trwająca

Czas serwera: 20.09.2021 09:58

Karta zamówienia #R1-9/64/2021
Odvoz a neškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a resštauračného odpadu (KBO) - atalógové číslo odpadu 200 108 O, odpadu jedlé oleje a tuk - katalógové číslo odpadu 200 125 O

Informacje

ID zamówienia
12033
Nazwa zamówienia
Odvoz a neškodnenie biologicky rozložiteľného kuchynského a resštauračného odpadu (KBO) - atalógové číslo odpadu 200 108 O, odpadu jedlé oleje a tuk - katalógové číslo odpadu 200 125 O
Numer zamówienia
R1-9/64/2021
Numer ogłoszenia BZP
117/2021
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
116 144,18 EUR
Główny CPV
90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je poskytnutie služby na odvoz a likvidáciu kuchynského biologického odpadu (ďalej len „služba") pre pracoviská verejného obstarávateľa, ktorým je: Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava, IČO: 31813861, (ďalej „UNB“).
Predmetom zákazky sú poskytnuté uvedené služby, ktoré sú poskytované v meste plnenia spolu s ostatnými službami spojených s poskytovaním služby. Jedná sa teda o odvoz a likvidáciu KBO zo stravovacích prevádzok nemocníc.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
31.05.2021 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty