Status: Trwająca

Czas serwera: 13.05.2021 08:12

Karta zamówienia #S.270.2.2021
Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Krupski Młyn – numer rozliczeniowy zadania: 02-14-1.1-08 (zbiornik Krupski Młyn 3). Przetarg nieograniczony. S.270.2.2021

Informacje

ID zamówienia
12163
Nazwa zamówienia
Budowa zbiornika retencyjnego w leśnictwie Krupski Młyn – numer rozliczeniowy zadania: 02-14-1.1-08 (zbiornik Krupski Młyn 3). Przetarg nieograniczony. S.270.2.2021
Numer zamówienia
S.270.2.2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 085-218639
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
780 274,04 PLN
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
45247000-0 - Roboty w zakresie budowy tam, kanałów, kanałów irygacyjnych i akweduktów
45247270-3 - Budowa zbiorników
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Dostępna na stronie zamawiającego.
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_zawadzkie/zamowienia_publiczne/index_html

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Komentarz

Zamówienie realizowane w ramach projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Terminy

Termin składania ofert
07.06.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
07.06.2021 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Zawadzkie
Adres
Strzelecka 6
Zawadzkie
47-120, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Tomasz Konfederak
tomasz.konfederak@katowice.lasy.gov.pl
+48 508141276
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_zawadzkie/zamowienia_publiczne