Status: Trwająca

Czas serwera: 13.05.2021 07:17

Karta zamówienia #EP-252-8/21
Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch pojazdów specjalistycznych dwuzakresowych

Informacje

ID zamówienia
12169
Nazwa zamówienia
Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch pojazdów specjalistycznych dwuzakresowych
Numer zamówienia
EP-252-8/21
Numer ogłoszenia EU
2021/S 086-223545
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Główny CPV
34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
Uzupełniające CPV
66114000-2 - Usługi leasingu finansowego
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
I. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, dwufunkcyjnego, do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną, wyposażonego w system odzysku wody i w sterowanie zabudową zautomatyzowane za pomocą urządzenia sterującego w technologii CAN podłączonego do szyny CAN podwozia. Magistrala CAN ma umożliwiać i być odpowiedzialna za zdalne i zautomatyzowane uruchamianie funkcji roboczych zabudowy oraz ich nadzór.
II. Część 2: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, dwufunkcyjnego, do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną, wyposażonego w sterowanie zabudową za pomocą urządzenia sterującego w technologii CAN podłączonego do szyny CAN podwozia. Magistrala CAN ma umożliwiać i być odpowiedzialna za zdalne i zautomatyzowane uruchamianie funkcji roboczych zabudowy oraz ich nadzór.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie cz. 1 i cz. 2 określają:
- część II SWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia,
- część III SWZ – Istotne Postanowienia Umowy.

Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
07.06.2021 11:00:00
Planowane otwarcie ofert
07.06.2021 11:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.
Adres
Oleska 64
Opole
45-222, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Iwona Mrozik
i.mrozik@wikopole.com.pl
+48 774435575

Dokumenty

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, dwufunkcyjnego, do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną, wyposażonego w system odzysku wody

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
Uzupełniające CPV
66114000-2 - Usługi leasingu finansowego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, dwufunkcyjnego, do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną

Status
Trwająca
Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania
Uzupełniające CPV
66114000-2 - Usługi leasingu finansowego
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy