Status: Trwająca

Czas serwera: 13.05.2021 08:32

Karta zamówienia #VZMR/SNMZ/III/5/2021
RESTAUROVÁNÍ DVOU MÍSTNOSTÍ V 1.PATŘE ZNOJEMSKÉHO HRADU

Informacje

ID zamówienia
12172
Nazwa zamówienia
RESTAUROVÁNÍ DVOU MÍSTNOSTÍ V 1.PATŘE ZNOJEMSKÉHO HRADU
Numer zamówienia
VZMR/SNMZ/III/5/2021
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
496 400,00 Kč
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

RESTAUROVÁNÍ DVOU MÍSTNOSTÍ V 1.PATŘE ZNOJEMSKÉHO HRADU

Specyfikacja warunków zamówienia

Restaurování dvou místností v 1.patře Znojemského hradu dle restaurátorského průzkumu

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną
Komentarz

Cenová nabídka musí obsahovat i cenu za opravu a restaurování říms v jednotlivých místnostech včetně oprav stropů. Římsy nejsou součástí restaurátorského průzkumu. Práce budou prováděny za účasti pracovníků NPÚ dle závazného stanoviska a musí být dokončeny do 30.9.2021. Prohlídku na místě samém je možné předem dohodnout s p. Dokulilovou - tel: 733648194.

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
13.05.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
13.05.2021 09:05:00
Ważność ofert
30.09.2021

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Správa nemovitostí města Znojma
Adres
Pontassievská 14
Znojmo
669 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.