Status: Trwająca

Czas serwera: 13.05.2021 09:03

Karta zamówienia #VZMR/SNMZ/III/6/2021
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU SVATOPLUKA ČECHA 15_ZNOJMO

Informacje

ID zamówienia
12179
Nazwa zamówienia
OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU SVATOPLUKA ČECHA 15_ZNOJMO
Numer zamówienia
VZMR/SNMZ/III/6/2021
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
2 577 252,33 Kč
Główny CPV
44112400-2 - Dach
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ OBJEKTU SVATOPLUKA ČECHA 15_ZNOJMO

Specyfikacja warunków zamówienia

Prohlídku na místě, kterou doporučujeme, je možné dohodnout předem s p. Motlem - tel: 731127780. Veškeré práce musí být ukončeny nejpozději do 31.8.2021.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną
Komentarz

Rozpočet slouží pouze a výhradně pro výběr zhotovitele, nikoliv jako výrobní. Množství v položkách je předpokládané a řídí se po vzoru vyhláškou č.169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplňit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nedílnou podmínkou předložení nabídky. Dílo se dodává jako plně funkční celek. Položky označené D+M jsou kalkulovány včetně přesunu hmot. Zhotovitel je plně kvalifikovaná odborná firma a chyby v projektu a ve výkazu výměr měl předpokládat a doplnit do rozpočtu.

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
13.05.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
13.05.2021 10:05:00
Ważność ofert
31.08.2021

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Správa nemovitostí města Znojma
Adres
Pontassievská 14
Znojmo
669 02, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Dagmar Dokulilová
dagmar.dokulilova@snznojmo.cz
+420 733648194

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.