Status: Trwająca

Czas serwera: 03.12.2021 22:40

Karta zamówienia #MUUB/22218/2021/ORM
Regenerace sídliště Pod Vinohrady - 6. etapa

Informacje

ID zamówienia
12326
Nazwa zamówienia
Regenerace sídliště Pod Vinohrady - 6. etapa
Numer zamówienia
MUUB/22218/2021/ORM
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
10 355 822,00 Kč
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ072 - Zlínský kraj
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je provedení 6. etapy regenerace sídliště Pod Vinohrady v ul. Větrná, U Plynárny a V. Růžičky.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je provedení 6. etapy regenerace sídliště Pod Vinohrady v ul. Větrná, U Plynárny a V. Růžičky. Jedná se o opravu místních komunikací, pěších tras. Jsou zde nově navržena parkovací stání, nové plochy pro kontejnery a úprava betonových terénních schodišť. Součástí stavby je vybudování dětského hřiště, odpočinkových ploch a sadovnické úpravy, včetně provedení následné péče po dobu 2 let. Po provedení následné povýsadbové péče bude se zhotovitelem uzavřena samostatná smlouva, která je součástí zadávací dokumentace.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
09.06.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Uherský Brod
Adres
Masarykovo nám. 100
Uherský Brod
688 17, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Ing. Petra Hečová
petra.hecova@ub.cz
Inne kontakty
Zadavatel je v zadávacím řízení zastoupen Příkazníkem:
MCI SERVIS s.r.o., Mgr. Marta Černá, mciservis@mciservis.eu, 573 034 265
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00291463

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.