Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 00:04

Karta zamówienia #12717-MSS
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022

Informacje

ID zamówienia
1233
Nazwa zamówienia
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022
Numer zamówienia
12717-MSS
Numer ogłoszenia BZP
182/2018
Numer ogłoszenia EU
397068
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
16 605 000,00 EUR
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
15.10.2018 14:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odštepný závod Levice
Adres
Koháryho 2
Levice
934 43, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Emil Bušniak
emil.busniak@lesy.sk
+421 918334418

Dokumenty

Výrobný celok (VC) Počúvadlo

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
560 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Štampoch

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
555 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Žuhračka

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
535 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Tlstý Vrch

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
550 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Čifáre

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 430 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Levice

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
565 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Želiezovce

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
555 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Čelovce

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
555 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Dubov Diel

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
535 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Medovarce

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
525 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Plášťovce

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
570 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Antol

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
895 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Sitno

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
680 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Ladzany

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 465 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Modrý Kameň

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
1 460 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Slovenské Kľačany

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
705 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Ľuboreč

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
630 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Štúrovo

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
695 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Vojnice

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
765 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Podhájska

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
820 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Bajč

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
435 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Gabčíkovo

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
550 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

Výrobný celok (VC) Čalovo

Status
Trwająca
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
570 000,00 EUR
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy