Status: Trwająca

Czas serwera: 29.05.2023 01:42

Karta zamówienia #2018-VS-0193
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Jelšava na obdobie 2019 - 2022

Informacje

ID zamówienia
1239
Nazwa zamówienia
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Jelšava na obdobie 2019 - 2022
Numer zamówienia
2018-VS-0193
Numer ogłoszenia BZP
13019-MSS
Numer ogłoszenia EU
2018/S 178-403319
Rodzaj procedury
Nadlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
671 000,00 EUR
Główny CPV
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
Uzupełniające CPV
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Zamówienie nie jest podzielone na części - uzasadnienie
Na základe doterajších skúseností z praktickej realizácie predmetu zákazky vzhľadom na regionálne pomery a na základe výsledkov predošlých verejných obstarávaní na rovnaký predmet zákazky verejný obstarávateľ predpokladá, že rozdelenie zákazky na časti by viedlo k zníženiu počtu uchádzačov na jednu časť.
Verejný obstarávateľ na základe doterajších skúseností má za to, že uchádzači majú odborné znalosti a kapacity na realizáciu všetkých lesníckych služieb, ktoré sú predmetom zákazky.
Na základe vyššie uvedeného verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti.
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese zahŕňajú jednotlivé postupy pri stínke, opracovaní, približovaní a manipulácii kmeňa stromu podľa požiadaviek objednávateľa. Sú to všetky potrebné úkony od prípravy okolia pred stínkou až po adjustáciu hotového výrobku, pripraveného na transport, vrátane poťažbovej úpravy pracoviska po skončení ťažbového procesu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2018 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Odštepný závod Revúca
Adres
Námestie Slobody 2
Revúca
050 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jozef Ďurkovič
jozef.durkovic@lesy.sk
+421 905278811

Dokumenty