Status: Trwająca

Czas serwera: 22.06.2024 08:47

Karta zamówienia #R3-3/103/2017
Kompletná obnova strešného plášťa strechy-MONOBLOK UNB Nemocnica akad.L.Dérera

Informacje

ID zamówienia
124
Nazwa zamówienia
Kompletná obnova strešného plášťa strechy-MONOBLOK UNB Nemocnica akad.L.Dérera
Numer zamówienia
R3-3/103/2017
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
61 751,67 EUR
Główny CPV
45215130-7 - Roboty budowlane w zakresie klinik
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je kompletná obnova strešného plášťa plochej strechy objektu MONOBLOK UNB Nemocnica akad.L.Dérera.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Kompletná obnova strešného plášťa strechy - MONOBLOK UNB Nemocnica akad.L.Dérera
27.07.2017 15:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Jiří Zlámal
zlamal@unb.sk
+421 905369890

Dokumenty