Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 06:01

Karta zamówienia #RGK.GK.7021.1.2021
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna"

Informacje

ID zamówienia
12515
Nazwa zamówienia
"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Ciasna"
Numer zamówienia
RGK.GK.7021.1.2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 099-261392
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
Uzupełniające CPV
90512000-9 - Usługi transportu odpadów
90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000-3 - Usługi recyklingu odpadów
34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z dokumentacją SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
25.06.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.06.2021 11:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Ciasna
Adres
Nowa 1a
Ciasna
42-793, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Karolina Bachryj
k.bachryj@ciasna.pl
+420 343572771
Link do profilu zamawiającego
https://bip.ciasna.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Dokumenty