Status: Trwająca

Czas serwera: 26.06.2022 03:26

Karta DSZ #SPU-SM-1
Spotrebný materiál do laboratórií

Informacje

ID zamówienia
12544
Nazwa zamówienia
Spotrebný materiál do laboratórií
Numer zamówienia
SPU-SM-1
Numer ogłoszenia BZP
126/2021 pod číslom 28046-MUT dňa 26. 5. 2021
Numer ogłoszenia EU
2021/S 099-260761
Rodzaj procedury
DNS
Tryb zamówienia publicznego
DNS
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Szacunkowa wartość zamówienia
1 114 400,00 EUR
Główny CPV
33790000-4 - Laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne wyroby szklane
Uzupełniające CPV
33140000-3 - Materiały medyczne
38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, v rámci ktorého sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie nasledovných tovarov (uvedené príkladom): spotrebný materiál ako rôzne druhy pipiet, kadičiek, skúmaviek, baniek, odmerných valcov, mikroskopických skiel, kultivačných fliaš, filtrov, ihiel, špičiek, stojanov a iného materiálu určeného do laboratórií.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Komentarz

Konkrétna zákazka zadávaná v rámci zriadeného DNS môže byť vyhlásená ako zelené verejné obstarávanie, v závislosti od konkrétneho predmetu zákazky. Bližšie informácie budú určené v konkrétnej výzve na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS.

Zielone zamówienie

Tak

Terminy

Lehota na predkladanie žiadostí
22.06.2021 10:00:00
Planowane otwarcie dokumentów
22.06.2021 10:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
28.06.2025 23:59:59

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adres
Tr. A. Hlinku 2
Nitra
949 76, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Veronika Dobiášová
spu.dobiasova@proebiz.com
+421 908283860

Dokumenty

Oferty