Status: Trwająca

Czas serwera: 20.09.2021 09:20

Karta zamówienia #R1-9/018/2021
Výmena podlahových krytín

Informacje

ID zamówienia
12713
Nazwa zamówienia
Výmena podlahových krytín
Numer zamówienia
R1-9/018/2021
Numer ogłoszenia BZP
138/2021; 29259 - WYP
Numer ogłoszenia EU
xxx
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
289 633,52 EUR
Główny CPV
45432110-8 - Kładzenie podłóg
Uzupełniające CPV
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Specyfikacja warunków zamówienia

Dodávka a montáž rôznych druhov podláh a podlahových krytín v objektoch zdravotníckych zariadení verejného obstarávateľa, v zmysle špecifikácie uvedenej v časti B. týchto súťažných podkladoch, vrátane súvisiacich prác (odstránením stávajúcich podlahových krytín a podláh, vyrovnaním a prípravou podkladu), dodávky a montáže ochranných prvkov na dvere a steny.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia a odvoz a likvidácia stavebného odpadu.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
14.07.2021 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
14.07.2021 10:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adres
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty