Status: Zakończona

Czas serwera: 14.07.2024 18:16

Karta zamówienia #KPK/ZP/ON/78/21
DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO TRANSPORTEM WYKONAWCY

Informacje

ID zamówienia
12741
Nazwa zamówienia
DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO TRANSPORTEM WYKONAWCY
Numer zamówienia
KPK/ZP/ON/78/21
Numer ogłoszenia EU
2021/S 107-282880
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
09134100-8 - Olej napędowy
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Komentarz

Głównym przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju napędowego określonego kodem wg CPV – 09134100–8, dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Białymstoku przy ul. Składowej 7. Paliwo jest przeznaczone do napędu wysokoprężnych silników spalinowych, spełniających normy emisji spalin EURO 3 do EURO 6, eksploatowanych w autobusach komunikacji miejskiej. Zamawiający zamierza zakupić łącznie 3 100 000 l (3 100 m³) oleju napędowego (w temperaturze rzeczywistej).

Terminy

Otwarcie ofert
20.07.2021 12:00:00
Planowane otwarcie ofert
20.07.2021 12:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o.
Adres
Ul. Składowa 7
Białystok
15-399, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Piotr Grodzki
pgrodzki@kpk.bialystok.pl
+48 853067016

Dokumenty