Status: Trwająca

Czas serwera: 18.06.2024 14:50

Karta zamówienia #18425/2021
Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre – Exkurzie

Informacje

ID zamówienia
12742
Nazwa zamówienia
Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre – Exkurzie
Numer zamówienia
18425/2021
Numer ogłoszenia BZP
28917 - WYS Vestník č. 135/2021
Rodzaj procedury
Podlimitná zákazka
Tryb zamówienia publicznego
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie umowy ramowej
Szacunkowa wartość zamówienia
112 053,83 EUR
Główny CPV
63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky sú služby zabezpečenia exkurzií na základe schváleného nenávratného finančného príspevku pre projekt s názvom „Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu Golianova 68 v Nitre“, vrátane dopravy do sídla verejného obstarávateľa, v rozsahu podľa špecifikácie, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 - Rozpočet a špecifikácia, v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa. Zákazka bude spolufinancovaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na základe schválenej žiadosti o poskytnutie NFP. Všetky exkurzie budú realizované za sústavného dozoru a vedenia pedagogických zamestnancov gymnázia

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
02.07.2021 10:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
02.07.2021 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
JaM Consulting, s. r. o.
Adres
Klinčeková 1572/19
Sečovce
078 01, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ing. Ján Marcin
jamsro001@gmail.com

Dokumenty