Status: Trwająca

Czas serwera: 20.06.2021 08:40

Karta zamówienia #SS.271.18.2021.ZP
Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Augustowo – Gulczewo oraz remont skrzyżowania dróg gminnych nr 130309C i nr 130314C w miejscowości Gulczewo.

Informacje

ID zamówienia
12817
Nazwa zamówienia
Modernizacja drogi gminnej nr 130314C na odcinku Augustowo – Gulczewo oraz remont skrzyżowania dróg gminnych nr 130309C i nr 130314C w miejscowości Gulczewo.
Numer zamówienia
SS.271.18.2021.ZP
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.2
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45233140-2 - Roboty drogowe
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL1 - CENTRALNY
Specyfikacja warunków zamówienia

jak swz

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
25.06.2021 09:00:00
Planowane otwarcie ofert
25.06.2021 09:15:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Barcin
Adres
Artylerzystów 9
Barcin
88-190, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Szymon Kozłowski
zp@barcin.pl
+48 523834155

Dokumenty