Status: Trwająca

Czas serwera: 20.06.2021 08:54

Karta zamówienia #S.270.2.2.2021
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Budowy) wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach umowy pod nazwą: „Zbiornik retencyjny w oddz. 104 p Biechów pow. 1,86.”

Informacje

ID zamówienia
12826
Nazwa zamówienia
Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (Inspektora Nadzoru Budowy) wraz z koordynacją i kontrolą rozliczenia robót budowlanych wykonywanych w ramach umowy pod nazwą: „Zbiornik retencyjny w oddz. 104 p Biechów pow. 1,86.”
Numer zamówienia
S.270.2.2.2021
Rodzaj procedury
Próg zamówień do 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Zamówienie do 130 000 zł
Rodzaj zamówienia
Usługi
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
Uzupełniające CPV
71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Ogłoszenie zamówienia na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa https://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne/pg_202106100444508437504/index_html

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Komentarz

Ogłoszenie zamówienia na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa https://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne/pg_202106100444508437504/index_html

Terminy

Termin składania ofert
18.06.2021 08:45:00
Planowane otwarcie ofert
18.06.2021 09:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Prudnik
Adres
Dąbrowskiego 34
Prudnik
48-200, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Wojciech Wicherek
wojciech.wicherek@katowice.lasy.gov.pl
+48 668160931
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/editor-mode/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_prudnik/zamowienia_publiczne/