Status: Trwająca

Czas serwera: 20.06.2021 08:08

Karta zamówienia #5813
Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ A. Karpova, Černyševského ul. 8, Bratislava-Petržalka

Informacje

ID zamówienia
12827
Nazwa zamówienia
Rekonštrukcia školskej kuchyne ZŠ A. Karpova, Černyševského ul. 8, Bratislava-Petržalka
Numer zamówienia
5813
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
163 044,21 EUR
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
45212500-1 - Przeróbki kuchni lub restauracji
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Projektová dokumentácia rieši celkovú stavebnú a technologickú modernizáciu kuchynských priestorov a hygienického zariadenia pre personál kuchyne na úrovni súčasnej doby. Projekt rieši všetky profesie stavebnú časť, VZT, ZT, UK, Elektro a požiarnu ochranu. Stavebné úpravy sú navrhnuté v takom rozsahu , aby bolo možné vybaviť priestory moderným kuchynským zariadením a prispôsobiť k tomu súvisiace procesy na zvýšenie kapacity podávaných jedál.

Predmetom verejného obstarávania nie je dodávka technologických zariadení pre kuchyňu. Dodávateľ stavebných prác bude súčinný pri realizácii montáže a dodávok pre zariadenia technológiu kuchyne.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

z VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
23.06.2021 12:00:00 (Online otwarcie ofert)
Planowane otwarcie ofert
23.06.2021 13:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka
Adres
Kutlíkova 17
Bratislava
85212, Republika Słowacka
Osoba odpowiedzialna
Ferdinand Hubik
ferdinand.hubik@petrzalka.sk
+421 947487184

Dokumenty