Status: Trwająca

Czas serwera: 20.06.2021 08:35

Karta zamówienia #RadimPala_3
Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 – stavební práce

Informacje

ID zamówienia
12829
Nazwa zamówienia
Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 – stavební práce
Numer zamówienia
RadimPala_3
Rodzaj procedury
Podlimitní režim
Tryb zamówienia publicznego
Zjednodušené podlimitní řízení
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
16 700 000,00 Kč
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Tak
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, popsané podrobněji v zadávací dokumentaci.

Specyfikacja warunków zamówienia

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce, které zahrnují zastřešení dvou atrií ve vnitrobloku a přístavby dvou dílen.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną
Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne (SOZP)

Tak

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
30.06.2021 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
30.06.2021 10:01:00
Ważność ofert
29.10.2021

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Bruntál
Adres
Nádražní 20
Bruntál
792 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Radim Pala
azzakazka@email.cz
+420 773204154
Link do profilu zamawiającego
https://profily.proebiz.com/profile/00295892

Dokumenty

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.