Status: Trwająca

Czas serwera: 20.06.2021 09:34

Karta zamówienia #RGK.MB.271.3.2021
„Docieplenie dachu na budynkach mieszkalnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 w ramach zadania pn Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIS.01.

Informacje

ID zamówienia
12832
Nazwa zamówienia
„Docieplenie dachu na budynkach mieszkalnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 w ramach zadania pn Termomodernizacja budynków mieszkalnych położonych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23 oraz w Zborowskiem przy ul. Polnej 24 w ramach poddziałania POIS.01.
Numer zamówienia
RGK.MB.271.3.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021?BZP00078802/01
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45321000-3 - Izolacja cieplna
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

https://bip.ciasna.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/575762/docieplenie_dachu_na_budynkach_mieszkalnych_w_panoszowie_przy_ul

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Docieplenie dachu na budynkach mieszkalnych w Panoszowie przy ul. 1 Maja 21,23
24.06.2021 12:10:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Gmina Ciasna
Adres
Nowa 1a
Ciasna
42-793, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Gabriela Brzezina
g.brzezina@ciasna.pl
+48 343572772
Link do profilu zamawiającego
https://bip.ciasna.pl/wiadomosci/3/lista/przetargi

Dokumenty