Status: Trwająca

Czas serwera: 20.06.2021 09:37

Karta zamówienia #9339/2021
Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - stavební úpravy

Informacje

ID zamówienia
12837
Nazwa zamówienia
Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ J. A. Komenského v Kyjově - stavební úpravy
Numer zamówienia
9339/2021
Rodzaj procedury
VZMR
Tryb zamówienia publicznego
VZMR
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45214200-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem
Uzupełniające CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
44115600-5 - Wyciągi
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
CZ - Česká republika
Przedmiot zamówienia

Předmětem veřejné zakázky je modernizace učeben přírodovědy, fyziky, chemie a učeben IT v budově ZŠ J. A. Komenského v Kyjově

Specyfikacja warunków zamówienia

Modernizace učeben řeší výměnu stávajících podlah za nové, úpravy elektroinstalace a ostatní související práce. Součástí projektu je také zajištění bezbariérovosti k učebně IT 1 v podobě instalace schodišťové zdvíhací plošiny pro handicapované osoby. Detailní specifikace předmětu veřejné zakázky je součástí projektové dokumentace (příloha č. 3 Výzvy), položkového rozpočtu stavby (příloha č. 4 Výzvy) a návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 1 Výzvy).

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Sposób składania oferty
Wyłącznie drogą elektroniczną

Terminy

Lhůta pro podání nabídek
23.06.2021 10:00:00
Ważność ofert
23.08.2021

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Město Kyjov
Adres
Masarykovo náměstí 30/1
Kyjov
697 01, Republika Czeska
Osoba odpowiedzialna
Bc. Eva Julínková
e.julinkova@mukyjov.cz
+420 518697448
Link do profilu zamawiającego
https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/ce304b85-43c0-4e30-843a-eccecaba50a1

Dokumenty