Status: Trwająca

Czas serwera: 21.05.2024 06:10

Karta zamówienia #Nr sprawy 11/2021
"Modernizacja węzła c.o. ul. Rynek 1 w Polkowicach"

Informacje

ID zamówienia
12942
Nazwa zamówienia
"Modernizacja węzła c.o. ul. Rynek 1 w Polkowicach"
Numer zamówienia
Nr sprawy 11/2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00086214/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Uzupełniające CPV
09323000-9 - Węzeł cieplny lokalny
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia
45315700-5 - Instalowanie stacji rozdzielczych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
45317100-3 - Instalowanie elektrycznych urządzeń pompowych
45317300-5 - Elektryczne elektrycznych urządzeń rozdzielczych
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodna z SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
05.07.2021 11:30:00
Planowane otwarcie ofert
05.07.2021 12:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Spółka z o.o. w Polkowicach
Adres
Dąbrowskiego 2
Polkowice
59-100, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Martyna Sulikowska
m.sulikowska@pgm-polkowice.com.pl
+48 768462951
Link do profilu zamawiającego
http://www.bip.pgm-polkowice.com.pl/

Dokumenty