Status: Zakończona

Czas serwera: 29.07.2021 14:33

Karta zamówienia #SA.2710.4.2021
„Przebudowa osady leśnej Szabda.” IV

Informacje

ID zamówienia
12975
Nazwa zamówienia
„Przebudowa osady leśnej Szabda.” IV
Numer zamówienia
SA.2710.4.2021
Numer ogłoszenia BZP
2021/BZP 00088285/01
Rodzaj procedury
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Tryb zamówienia publicznego
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Główny CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

zgodna z warunkami SWZ

Wybór kryteriów oceny ofert
Ekonomicznie najkorzystniejsza oferta
Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert i wymaganych dokumentów
07.07.2021 09:30:00
Planowane otwarcie ofert
07.07.2021 10:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Brodnica
Adres
Sądowa 16
Brodnica
87-300, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Paweł Kowalski
pawel.kowalski2@torun.lasy.gov.pl
+48 564943900
Link do profilu zamawiającego
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_torun/nadl_brodnica/zamowienia_publiczne

Dokumenty