Status: Trwająca

Czas serwera: 29.07.2021 14:09

Karta zamówienia #8/2021
Aplikačný server

Informacje

ID zamówienia
12978
Nazwa zamówienia
Aplikačný server
Numer zamówienia
8/2021
Rodzaj procedury
Zákazka s nízkou hodnotou
Tryb zamówienia publicznego
Zákazka s nízkou hodnotou
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy
Szacunkowa wartość zamówienia
13 500,00 EUR
Główny CPV
48820000-2 - Serwery
Zamówienie podzielone jest na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Centralizowane wprowadzanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Specyfikacja warunków zamówienia

Predmetom zákazky je dodávka aplikačného serveru v zmysle prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky.

Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Cena

bez VAT

Terminy

Lehota na predkladanie ponúk
25.06.2021 13:00:00
Planowane otwarcie ofert
06.07.2021 00:00:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
KÚPELE SLIAČ a.s.
Adres
Sliač .
Sliač
962 31, Republika Słowacka

Dokumenty